top of page

Kwaliteit

Om de kwaliteit van het scholingsaanbod van Profysic Education te borgen zijn veel van onze trainingen geaccrediteerd. Maar kwaliteit is voor ons veel meer dan dat. Bij Profysic Education zijn wij continu bezig om innovatieve ontwikkelingen te vertalen naar een praktische toepasbaarheid in de praktijk. Onze docenten, zelf nog dagelijks actief in de praktijk, dragen hun kennis met plezier en passie over. Als onderdeel van Profysic sportpodotherapie hebben we een directe link naar de dagelijkse praktijk. Een link die we als bijzonder waardevol ervaren en koesteren.


Het systeem van kwaliteitsbewaking van bij- en nascholing voor paramedici is gezamenlijk ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om inzicht te geven in de kwaliteit van bij- en nascholing voor zowel de directe gebruiker (individuele beroepsbeoefenaar) als ook voor belanghebbenden zoals zorgverzekeraars, werkgevers, verwijzers en patiëntenverenigingen. Voor de individuele beroepsbeoefenaar is het duidelijk dat hij te maken heeft met een goedgekeurde scholingsactiviteit.

CRKBO 

Profysic Education is geregistreerd in het CRKBO-register. Profysic Education voldoet hiermee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 

ADAP 

Meerdere van onze trainingen zijn geaccrediteerd door ADAP. ADAP is het centrale loket voor accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici. ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.
 

CRKBO_Instelling-trans.png
stadap.jpg
bottom of page